Nawigacja

Kółko Rolnicze w Krzęcinie,

Wiadomości

 

120 lat Kółka Rolniczego w Krzęcinie.

 

Kółka rolnicze to dobrowolne, społeczno-gospodarcze organizacje chłopskie  zakładane w celu zwiększania i doskonalenia produkcji rolnej, a także podnoszenia oświaty rolniczej i kultury wsi. Według niektórych źródeł pierwsze kółka rolnicze powstały w 1862 r. na Pomorzu Zachodnim, inne źródła podają teren Wielkopolski i rok1867.

Niewiele później, bo w 1890r. założono Kółko Rolnicze w naszej miejscowości. Kółko Rolnicze jest najstarszą organizacją społeczno –gospodarczą działającą na terenie Krzęcina. Założycielami Kółka byli: ksiądz Franciszek Wolff, właściciel Krzęcina Antoni Günther, właściciel Ochodzy hrabia Wilhelm Romer, wójt Krzęcina pan Florian Lelek oraz gospodarze: Antoni Wróblewski i Kazimierz Wróblewski. Początkowo Kółko liczyło 34 członków. Zebrania odbywały się w szkole. Jedną z pierwszych decyzji zarządu było  otwarcie sklepiku chrześcijańskiego, do tej pory w gminie istniały tylko dwa sklepiki żydowskie.

W 1901 Kółko Rolnicze liczyło już 70 członków. Zaczęto prenumerować czasopisma rolnicze i książki patriotyczne. Po pewnych czasie zmienił się zarząd. Prezesem został Józef Lelek, a członkami zarządu Piotr Młotkowski, Michał Lelek, Jakub Kochana. W tym czasie na terenie Krzęcina założono Kasę Stefczyka, założycielami byli: Jan Bylica, Piotr Młotkowski. Działalność Kółka Rolniczego w powiązaniu z Kasą  Stefczyka  przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju Krzęcina W latach 1935-1939 wybudowano budynek Kasy Stefczyka, w  którym funkcjonuje obecnie apteka i punkt lekarski, potocznie jest nazywany przez mieszkańców Krzęcina „ Kasą „. W czasie okupacji zakazano prowadzenia działalności kółkom rolniczym, jednak w Krzęcinie do 1941 r. kontynuowano działalność. Prezesem był Jan Lelek pseudonim „Gabrysiak”. W tym czasie Kółko Rolnicze zajmowało się głównie rozdzielaniem zboża siewnego i ziemniaków.

Po zakończeniu wojny, tak jak na terenie całej Polski, majątek Kółka  został przekazany Związkowi Samopomocy Chłopskiej w Skawinie.  Dopiero w 1957 roku przywrócono prawo do organizowania kółek rolniczych i prowadzenia działalności gospodarczej. W czerwcu tego roku w Krzęcinie podjęto uchwałę o reaktywowaniu Kółka Rolniczego. Wybrano nowy zarząd: prezes –Roman Kochana, sekretarz- księgowy Jan Bylica, współautor księgowości w Kółkach Rolniczych, skarbnik – księgowy Wincenty Zięcik, członkowie Zarządu –Stanisław Jagocha, Władysław Kotula, Wincenty Żmuda. Zebrania Zarządu odbywały się zazwyczaj w mieszkaniu P. Byliców / na organistówce /Głównym celem działalności gospodarczej miało być unowocześnienie pracy na wsi poprzez zakup maszyn rolniczych (w pierwszej kolejności ciągników), aby ulżyć ciężkiej pracy miejscowym i okolicznym rolnikom. W styczniu 1959 r. zakupiono  pierwszy traktor „ Zetor „ oraz maszynę omłotową MCC-10. W 1960 zakupiono teren pod budowę garaży, które wybudowano w 1961 roku. Od 1961-1975 Kółko Rolnicze  rozwijało się bardzo intensywnie. Kupowano nowy sprzęt i maszyny rolnicze, rozbudowywano zaplecze techniczne. Dzięki pomocy pani mgr Aldony Mysona, zakupiono ze środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa wsi Krzęcin budynek w Skawinie, gdzie P. mgr Aldona Mysona uruchomiła Zakład Wylęgu Drobiu prowadzący wylęg piskląt kurzych rasy ogólnoużytkowej z przeznaczeniem dla KGW, oraz piskląt rasy mięsnej na skalę przemysłową. Zakupiono także grunt pod budowę nowej bazy maszynowej, uruchomiono stolarnię, Bank Spółdzielczy w Skawinie zwrócił nieodpłatnie budynek Kasy Stefczyka.

W grudniu 1969 r. do Kółka Rolniczego z Krzęcina przystąpiły Kółka Rolnicze z Gołuchowic, Polanki Hallera, Grabia, Zelczyny i Ochodzy tworząc Międzykółkową Bazę Maszynową (tzw MBM). W 1970r. MBM posiadało dużą ilość ciągników i maszyn rolniczych, które umożliwiały wykonywanie usług w okolicznych wioskach. W tym czasie nastąpiła zmiana zarządu. Prezesem został Piotr Kochana, zastępcą pani Aldona Mysonowa. W 1973 roku prezesem został Edmund Żmuda. Międzykółkowa Baza Maszynowa działała do 31.12.1974.                                      

Od 1.01.1975 MBM przekształciło się w Spółdzielnię Kółek Rolniczych (SKR). KR z Krzęcina przekazało do SKR-czych majątek o wartości brutto 9.495.836,89 zł. Z tym też dniem przestało prowadzić działalność gospodarczą. Prezes Edmund Żmuda zrezygnował ze stanowiska, powołano na prezesa Antoniego Lelka (Maciosek), a po jego śmierci prezesem został Stefan Kochana. Rola Kółka Rolniczego ograniczała się tylko do reprezentowania Krzęcina w radzie nadzorczej SKR-czych.

W 1983 nowy prezes SKR zwrócił KR w Krzęcinie budynek Kasy Stefczyka, starą bazę, maszynę omłotową, prasę do słomy. Zarząd wznowił działalność gospodarczą.. W 1995 Stefan Kochana zrezygnował ze stanowiska prezesa, na walnym zgromadzeniu dnia 12.03.1995 wybrano nowy zarząd, w składzie: prezes –Marian Bylica, v-c prezes –Józef Jankowicz, sekretarz -Czesław Sekuła, skarbnik –Wincenty Zięcik, członkowie: Edmund Żmuda, Henryk Malinowski, Władysława Lelek. Podjęto także uchwałę o wystąpieniu ze Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skawinie, oraz wystąpiono do SKR o zwrot udziałów i wkładów wniesionych do SKR w dniu 01.01.1975r. Negocjacje trwały 14 lat.

W 2008r Walne Zebranie wybrało Zarząd , którego prezesem jest nadal Marian Bylica, dzięki działaniu Zarządu z dużą determinacją udało się w 2008r odzyskać drogą sądową cześć majątku z SKR Skawina, zdekompletowanego, w bardzo złym stanie technicznym.

 

W 2009r Kółko zmuszone było sprzedać starą bazę, aby uzyskać środki pieniężne w celu uregulowania zobowiązania wobec SKR ustalone wyrokiem sądowym.

W ciągu dwóch lat przeprowadzono niezbędne remonty wydając na ten cel 317.000 zł. Wyremontowany budynek Kasy Stefczyka przeznaczono na Punkt Lekarski, który służy do dziś mieszkańcom Krzęcina i Grabia. Obecnie działalność KR opiera się głównie na wynajmie budynków i budowli przedsiębiorcom. Wypracowany zysk przeznacza się na wspomaganie finansowe z funduszu społecznego lokalnych organizacji, oraz budowanie funduszy własnych Kółka, aby zabezpieczyć płynność finansową Kółka.

Należy zachować pamięć o nieżyjących członkach, pracownikach i działaczach Kółka, którzy swoją pracą przyczynili się do Jego rozwoju gospodarczego, oraz wyrazić wdzięczność żyjącym i działającym obecnie członkom za częściowe uratowanie majątku Kółka przed całkowitą degredacją.

Mamy nadzieję, że Kółko Rolnicze będzie działało następne 120 lat.

W dniu 23 października 2010 r. odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji tak znamienitego jubileuszu, na które wszystkich mieszkańców serdecznie w imieniu Zarządu zapraszamy!

 

                                                       

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Sołectwo Krzęcin Gmina Skawina
    Sołectwo Krzęcin, 32-051 Wielkie Drogi
  • 12 270 60 49

Galeria zdjęć