Nawigacja

Stowarzyszenie Przyj

*******S.P.Z.K.********

Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Krzęcińskiej
nr KRS 0000360664
s.p.z.krzecinskiej@gmail.com


    * Jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Stowarzyszenie zrzesza mieszkańców wsi Krzęcin oraz  sympatyków Ziemi Krzęcińskiej.

    * Celem Stowarzyszenia jest w wspieranie rozwoju demokracji na szczeblu lokalnym, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja lokalnej społeczności, propagowanie kultury, inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, oświaty i wychowania.

    * Troska o piękno i estetyczny wygląd miejscowości Krzęcin, inspirowanie do twórczego działania jego mieszkańców w tym zakresie, kultywowanie tradycji regionalnych, upowszechnianie wiedzy o Ziemi Krzęcińskiej leży na sercu członkom Stowarzyszenia.

    * Spotkania wszystkich członków i sympatyków - (spotkania są otwarte) - odbywają się  w każdy czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 19 w budynku szkoły podstawowej w Krzęcinie.

    * Działanie Stowarzyszenia  -  kilka  biegnących równolegle projektów angażujących wszystkich członków do współpracy w realizacji celów statutowych, zgodnie z myślą Jana Kochanowskiego  "A kto może niech ku pożytkowi wspólnemu pomoże".

    *  Stowarzyszenie wydaje co dwa miesiące gazetkę lokalną  o nazwie "Kurier Krzęciński".

     *  Więcej informacji o Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej szukaj na stronie
www.stowarzyszeniekrzecin.110mb.com


Aktualności

Kontakt

  • Sołectwo Krzęcin Gmina Skawina
    Sołectwo Krzęcin, 32-051 Wielkie Drogi
  • 12 270 60 49

Galeria zdjęć